Home
Artişti
Contact
© 2007. All rights reserved
Delia Popa
Profil (auto–referenţiale)

Munca mea pare să vrea să spargă orice barieră legată de mijlocul de expresie artistică şi să cucerească cît de multe simţuri posibile. Nu pot să prevăd în ce fel de tehnică va fi realizat următorul meu proiect. Asta înseamnă că aproape de fiecare dată cînd vreau să dau unei idei o fomă fizică, trebuie să o iau de la capăt şi să învăţ lucruri despre care, înainte, nici măcar nu ştiam că există.
Descoperirea, ca noţiune, este foarte importantă pentru practica mea, iar proiectele mele se schimbă foarte mult de la intenţia iniţială şi până la “produsul final”. Ceea ce contează pentru mine nu este lucrarea “terminată”, ci trecerea prin investigarea subiectului, care este, de obicei, punctul meu de plecare, mediul şi posibilităţile de întâlnire pe care acestea două le creează.
“Niciodată, niciodată, NICIODATĂ nu termina o frază. Nu o obosi, omule! Doar sugerează, du-te către ea, sugerează şi apoi las-o suspendată în aer…” (Miles Davies)
Îmi văd proiectele susţinându-se prin ele însele, fiecare lucrare având mica sa individualitate şi, pentru mine, independenţa unuia faţă de celălalt în timp, chestionează sinceritatea noţiunii de unitate şi continuitate în opera unui artist. Ceea ce pretind de la opera mea este să fie vie, să se dezvolte şi să devină mai mult decît este deja.

Proiect Teritoriul fricii, 2003

Proiectul “Teritoriul fricii” îşi are rădăcinile în modul în care individul existenţialist se relaţionează la mediul său. Condiţia acestuia este una de anxietate, rezultat al conştientizării inevitabilelor alegeri pe care le face, a incertitudinii viitorului şi a finitudinii existenţei.
Pentru că privesc lucrurile din acest punct de vedere şi afectul numit anxietate (sau frică iraţională) este prezent în propria viaţă interioară, am bazat acest proiect pe întrebări cum ar fi: care sunt mecanismele interioare ale fricii, poate fi o componentă pozitivă a psihicului? (de ex. în frica religioasă), şi în ce măsură este ea o cauză şi în ce măsură un efect (în relaţia agresor-victimă, unde victima poate deveni agresor, creând, astfel, un cerc vicios). Am început să iau în serios şi problema imaginii care poate fi investită cu putere magică, în sensul adevărat al cuvântului şi care poate avea un efect eliberator.
Adresez privitorului două probleme: aceea a anxietăţii, a stării definită de psihanalişti ca una de hipervigilenţă, de aşteptare inexplicabilă a ceva ne-cunoscut. A doua problemă este cea a agresiunii, pe care o înţeleg ca o directă consecinţă a anxietăţii, dar şi provocatoare a acesteia.
Cred că singurul mod de a te elibera de frică este prin re-crearea stării de anxietate, pe de o parte, şi prin situaţia de a fi pus faţă în faţă cu agresiunea, pe de alta. Trebuie să faci efortul de a re-trăi experienţe traumatizante din trecut şi de a-ţi apropria forme externe de agresiune. Devenind martor la agresiune, am o relaţie directă cu aceasta şi sunt capabil să observ şi să interpretez relaţia dintre componentele sale: agresorul şi victima.
Sacrificiul religios, ca formă ritualizată a agresiunii mă preocupă şi este încorporat în proiectul meu. Intenţia mea nu este de a găsi interpretări, ci de a o înţelege ca parte a mecanismului psihicului uman.
Prima parte a proiectului, prezentată la Galeria UNA, priveşte tocmai problema sacrificiului, a agresiunii exterioare, pe care o percep, în primul rând, ca îndreptată către mine, apoi mi-o însuşesc şi îmi eliberez propria agresivitate prin intermediul gestului.
Am creat două pseudo-cărţi (“cărţi de artist”) care tratează problema sacrificiului în felul următor: prima surprinde momentele agresiunii în sine, iar a doua stările ego-ului de retragere către sine şi aşteptare a unei agresiuni. Formatul de carte însuşi conţine dimensiunea esenţială în cazul acesta: timpul. Violenţa este parcă o restrângere a timpului, iar încordarea dinaintea unei violenţe (chiar închipuite) presupune o dilatare a acestuia. În expoziţie vor fi expuse şi trei lucrări de mari dimensiuni în spiritul cărţilor. Un film va arăta desfăşurarea unui sacrificiu animal în timpul său real, iar o acţiune cu participarea publicului va încheia lanţul agresiunii început de artist.
Violenţa din afara mea îmi permite sau mă obligă să mă ocup de cea din mine.

Festivalul Performing Places, octombrie 2003
Nuntă în cer cu sticle
Propunere text

Cuvânt cheie pentru proiect: Reciclarea
Noi înţelegem prin termenul de reciclare un proces de folosire a materialului vechi pentru a crea ceva în întregime nou, care în acelaşi timp să păstreaze caracteristica sa originară.
Scopul:
Prin crearea unei mirese din sticle de plastic folosite, noi intenţionăm să oferim un exemplu de a da o viaţă nouă locurilor uitate de oameni. Proiectul nostru va fi realizat în cea mai mare măsură posibilă din material folosit.
Conceptul:
Multitudinea de magazine pentru mirese din centrul vechi a determinat echipa noastră să se gândească la conceperea întregului centru vechi al Bucureştiului ca pe o mireasă.
Am creat o nuntă imaginară între o mireasă frumoasă cu o zestre valoroasă, dar neglijată (secole de istorie a unei zone care odată a fost înfloritoare), şi un mire care va trebui să ofere cele necesare unui viitor demn, care urmează să vină. Mirele va fi personificat de către oficialii responsabili cu reconstrucţia (ex. Traian Băsescu); simularea unei petreceri de nuntă.
Mireasa va fi o construcţie înaltă făcută din cinci mii de sticle de plastic găsite în locul respectiv. Folosirea lor este legată de nevoia de a curăţa străzile Bucureştiului vechi, deoarece deşeurile urbane lăsate pe străzi contribuie extrem de mult la aspectul său neatrăgător de azi.
Proiectul nostru trebuie să fie perceput ca o poveste, care are loc pe două nivele distincte, unul concret şi unul abstract.
La nivelul concret, acţiunile care au loc pe străzile diferit colorate şi cu denumiri noi reprezintă paşii reconstrucţiei, aşa cum sunt experimentate de un constructor/arhitect.
La nivelul abstract, aceste stadii reprezintă stările mentale ale unei fiinţe umane în drumul său spre paradis.
Mireasa va fi plasată într-o parcare, cerul, în centrul căreia se vor întîlni cele şase străzi. Culorile simbolizează stările mentale anterioare căsătoriei, întregul.
Metafora cerului arată contrastul între starea prezentă a locului şi posibilitatea de a fi schimbat. Mergînd pe străzile colorate, ne apropiem de fericire.
1. Stadiul fizic. Pe strada Lipscani vom aranja paturi cu saci grei, umpluţi cu pământ, ca o metaforă pentru greutatea materiei. Deoarece noi am observat lipsa băncilor din zonă, vizitatorii vor fi invitaţi să se aşeze pe paturi şi să se odihnească.
2. Emoţia. În pasajul Hanul Soarelui, vânzătorii de flori îşi vor oferi marfa fără plată, în schimbul ajutorului oferit echipei de a acoperi o parte a Hanului Soarelui cu flori (o îmbunătăţire efemeră a aspectului său).
3. Raţiunea. O plasă de fire aranjată complex şi la întîmplare, asemenea structurii minţii umane va fi aşezată pe Zarafi.
4. Intuiţia. În Pasajul Francez o cărare de văluri aurii va tăia pasajul (atracţia nopţii).
5. Spiritualul. Pe Gabroveni, o falsă vînzare a virtuţilor. Lichide colorate în sticle în schimbul opiniilor scrise atârnate pe Strada Raţiunii.
6. Sacrificiul. Performance-uri repetate de a zidi în interior pe unul din membrii echipei.
7. Nunta în cer. Sărbătorirea viitorului fostului centru al Bucureştiului. Intrând în interiorul miresei: vizualizarea memoriei miresei: proiecţii ale nunţilor din vremurile de demult din vecinătate.

Echipa “Nuntă în cer”:
Anca Sanpalean
Andrei Mărgulescu
Cristina Crăciun
Cristian Buliarca
Oana Avram
Coordonatorul echipei:
Delia Popa