Home
Artişti
Contact
© 2007. All rights reserved
Roman Tolici
Profil (auto–referenţiale)

Nu cred în conjucturi bune sau rele pentru a face artă. Nu cred în muze. Nu cred în suficienţa talentului. Cred în creaţie ca act de voinţă. În evoluţia mea artistică am explorat mai multe domenii, cum ar fi filmul, poezia, proza, comixul sau fotografia. Deşi le-am practicat şi le practic pasager, consider esenţial aportul lor în dezvoltarea mea ca pictor şi desenator. În creaţiile mele, în special în cele recente, folosesc fotografia ca punct documentar de pornire, modificând, adăugând sau excluzând realităţi. Dezvălui, astfel, un univers încărcat de simboluri subtile, ce balansează între real şi suprareal. Viaţa şi lumea în care trăim îmi oferă o multitudine de subiecte, pe care aleg să le tratez grav, dar nelipsit de umor, iar esenţialul în artă, demn de aspiraţie, consider că înseamnă căutarea şi exprimarea adevărului.